<<<
 
Lies Verdenius, 'Monte Rosa Rosso', 2008, litho
 

Lies Verdenius is beeldend kunstenaar met de lithografie als specialisatie.
De natuur is altijd het uitgangspunt van haar werk en de vormen worden meestal nauwkeurig nagetekend op steen. Soms ontstaan er abstracte vormen, waarin de figuratieve elementen zijn gevat, zoals bij de verwerking van landkaarten, enveloppen en fossielen.
Regelmatig geeft een serie litho’s (of houtsneden) aanleiding tot het maken van een zgn. kunstenaarsboek: kleinschalige ambachtelijke uitgaven met originele afdrukken van steen en teksten, die uit lood met de hand gezet en gedrukt zijn in een beperkte oplage van ongeveer 25 exemplaren.
Het bindwerk en de omslag zijn ook een wezenlijk onderdeel van het geheel en sluiten iedere keer aan bij het thema van de inhoud.
Schelpen inspireren en intrigeren haar al erg lang, net zoals stenen. Voor haar zijn ze een metafoor voor de gelaagdheid van de tijd - aardlagen - groeilijnen - historische tijdperken.
Soms zijn de schelpen zo afgesleten en versteend, dat ze fossiel lijken geworden.
De spanning tussen realiteit en fantasie leveren beelden, die door hun gelaagdheid
en ruimtewerking een eigen wereld oproepen.