<<<
 
Jacob Kleyn, 'A walk in the clouds I', 2003, monotype, 50 x 65 cm
 

De monotypes 1/1 van Jacob Kleyn kan men beschouwen als de éénmalige grafische neerslag van belangrijke gebeurtenissen/markeringspunten in het persoonlijk leven van de kunstenaar. Als zijn voornaamste metier heeft hij daarom bewust gekozen voor de monotype-techniek, omdat het de slechts éénmalige poëtische verbeelding is van deze voor hem significante momenten.
Menselijke figuren komen in zijn werk altijd voor, maar worden door hem in sterk vereenvoudigde vorm weergegeven.
Mede hierdoor krijgen de werken een onmiskenbaar diepere - emotionele en psychologische –betekenis.
Zij stijgen uit boven het anekdotische en bezitten een meer universele intrinsieke waarde, waardoor meer mensen zichzelf in het werk kunnen herkennen.